Workshop Teamcoaching: High Performing Teams!

Inleiding

Een belangrijke succesfactor in organisaties is een goede teamsamenwerking. Samenwerken is nooit een vanzelfsprekendheid. Integendeel! Verschillen in achtergrond, kennis, ervaring, positie en belangen van de teamleden belemmeren veel effectiviteit in de samenwerking. Terwijl juist de verschillende inbreng nodig is voor het gewenste resultaat! Voor de teamcoach een belangrijke opdracht te zorgen voor de juiste doelgerichte interactie. Daarbij hoort ook het aanpakken van belemmerende onderstroomthema’s, dilemma’s en disfunctionele interactiepatronen. Wanneer je als teamcoach ook nog oog hebt voor de inzet van de kracht van je professionals, bereik je meer plezier, effectiviteit en lerend vermogen in je team!

Wat levert het je op?

  • Je brengt je rol als teamcoach naar een hoger niveau: meer resultaat en werkplezier voor jou en jouw team.
  • Je hebt een scherper beeld hoe jezelf als teamcoach kunt versterken. Ook heb je de duidelijk plan hoe je  jouw teamleden mede verantwoordelijk en betrokken maakt voor die bijdrage die het optimale uit de samenwerking haalt.
  • Je hebt verschillende interventies in de teamcoaching zelf ervaren en ermee geoefend. Er is veel ruimte voor eigen casuïstiek.
  • Je hebt praktische handvatten om dilemma’s, lastige kwesties in het team aan te pakken. En de krachten in het team in te zetten.

Doelgroep

Leidinggevenden, programma-managers, projectleiders, ketenregisseurs.

Inhoud

  • Samenwerking ontwerpen vanuit ‘waarderend onderzoek’ (Appreciative Inquiry’)
  • Coachen op ‘meer halen uit de samenwerking’: doorlichting team op basis van teameffectiviteit model
  • Coachen op de verschillen én krachten in je team.
  • Onderstromen, disfunctionele interactiepatronen en andere lastige kwesties in de samenwerking; hoe hanteer ik deze aandachtspunten?
  • Coachen op het systeem
  • Hoe zorg ik én de teamleden dat het team high performing wordt én blijft!

Uitvoering

drs. Carla Schröer, geregistreerd Arbeids- en Organisatie Psycholoog NIP
Ir. Nathalie van der Poel, MBA