Visie & werkwijze

De wenteltrap als metafoor

Instituut Kernthema’s in Werk en Leven (IKWL) staat voor glasheldere en constructieve professionele ontwikkeling in een tijd waarin mensen steeds in beweging moeten blijven om veranderingen aan te gaan en eigen ambities te realiseren.

Ons logo is de wenteltrap. In leven en werk staat ieder steeds voor belangrijke kernthema’s, die appelleren aan het verder ontwikkelen van persoonlijk zelfleiderschap en professionele skills. Persoonlijk zelfleiderschap, zodat mensen zinvolle, authentieke keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor leven en werk. Professionele skills zoals leidinggeven, samenwerken, coachen, beïnvloeden en veranderingen realiseren zijn nodig.

Door de kernthema’s in al hun gelaagdheid goed te beantwoorden en te bewegen op de wenteltrap krijgen werk en leven kleur en komen beter tot hun recht. Wij werken, net als de wenteltrap vanuit diverse invalshoeken en lagen. Vanuit diverse psychologische stromingen, praktisch en concreet vertaald naar werk en leven. Hierbij maken we kernthema’s transparant. Vanuit een brede en rijke achtergrond in kennis en ervaring bieden we inzichten, oefeningen, methodieken en ervaringen aan die ontwikkelstappen mogelijk maken op de wenteltrap.