Selectie van organisaties waarvoor we, al dan niet in samenwerking met andere bureaus, gewerkt hebben.

PROJECTEN:
Leiderschapstrainingen, Samenwerkingstrainingen, Management Development, Teamcoaching, Coaching hoger opgeleiden en Verandermanagement


PROFIT:

Unilever Jaarbeurs Utrecht
ING Transavia
VanderLande Industries KLM
KPN ASML
Capgemini


NON-PROFIT:

UniversiteitenRadboud Nijmegen, Tilburg University en RU Groningen
Ziekenhuizen:UMC Radboud, VieCuri, Rijnstate en CWZ
Gemeenten:Amsterdam, Nijmegen, Tilburg, Lopik en Utrechtse Heuvelrug e.a.
OpleidingRino Zuid Nederland en Karel de Grote college
OverheidRIVM, WVS, Amarum, UWV en Ministerie van Justitie en Veiligheid


DEVELOPMENT:

Selectie van trainingen ontwikkeld voor Schouten en Nelissen in samenwerking met anderen:

Leidinggeven aan Professionals + internationaal draaiboek
Professioneel Leiderschap
Proeve van Bekwaamheid en training Adviesvaardigheden
Verbeteren van Teams door Leidinggevenden


Hieronder kunt u referenties lezen van klanten:

dr. H.G.G. van Balen

Medisch Verantwoordelijke Medische Psychologie VieCuri Venlo

“Carla Schröer heb ik leren kennen als een plezierige, deskundige, betrokken en theoretisch goed onderbouwde coach. In haar begeleiding en een diversiteit aan adviezen die er toe doen geeft zij blijk van ruime (ervarings)kennis. Dit geldt zowel t.a.v. het inschatten van de complexiteit en de dynamieken die spelen in een grotere organisatie als die binnen een (kleiner) team of een persoon. Zij heeft het vermogen makkelijk in- en uit te zoomen, en heeft aan relatief weinig informatie en eigen observaties genoeg om doelgericht essentiële en noodzakelijk confronterende feedback te geven met een persoonsgerichte maat. Zo helpt zij je beslissingsprocessen te objectiveren en te kaderen, en onderscheid maken tussen wat belangrijk en wat urgent is. Wat ik in haar daarbij bijzonder waardeer is haar betrouwbare, duidelijke, kordate, menselijk-zakelijke inslag; mèt oog voor de grote lijnen, het detail en de procesgang. Van harte aanbevolen.”

Schouten en Nelissen

“In het kader van kwaliteitsbewaking bellen wij geregeld uitvoeringen uit de open lijn na. Zo ook de training Verander Management gegeven door jou. Wat ik je niet wil onthouden zijn de uitermate positieve reacties van de deelnemers over jou. Complimenten over je kennis van zaken, snelheid in schakelen op actuele vraagstukken, professionaliteit en gedegenheid. Dit wilden we je toch even teruggeven. Leuk voor ons om dit soort groepen te mogen nabellen, maar zeker leuk voor jou om dit na een jaar nog als feedback te mogen ontvangen.”

J. van Huygevoort

klinisch psycholoog / psychotherapeut

‘Carla Schröer is een doelgericht en persoonsgerichte coach. Zij is empathisch en confronterend en weet hoofd- en bijzaken goed van elkaar te onderscheiden. Zij is vriendelijk en hartelijk, wat haar persoonlijke aanpak zeker ten goede komt: tegelijkertijd blijft zij gefocussed op het ontwikkelingsproces dat zij samen met de cliënt heeft opgesteld en blijft beschouwen en eventueel bijstellen. Zij is breed ontwikkeld: door haar wijde blik heeft zij het vermogen te putten uit diverse invalshoeken op zowel vakmatig psychologisch als levensbeschouwelijk niveau. Zij is betrouwbaar en correct: de afspraken die zij maakt, komt zij altijd na. Ik wil haar daarom van harte aanbevelen als coach.’

K. van Ditshuizen

Tactisch Manager UMC Radboud

Carla is een coach die vanuit een persoonlijke omgeving vorm geeft aan coaching. Ze heeft een open persoonlijke, toegankelijke houding, ziet en luistert scherp, hierdoor heeft ze in een korte tijd een (totaal)beeld van de situatie. Haar concrete aanpak is bondig, to the point  en met humor passend bij de situatie en de persoon. In haar coaching verliest zij nooit de context van de organisatie en de verhoudingen daarbinnen uit het oog. Haar adviezen zijn daardoor direct toepasbaar en schaden de arbeidsrelaties niet. Het heeft mij meer inzicht gegeven over wie ik was, wilde zijn en welke context ik nodig heb om vanuit mijn competenties leiding te geven.

W. Kasbergen

Rector Karel de Grote College

In mijn eerste jaar als rector op een middelbare school heb ik met Carla gewerkt aan een biografisch vraagstuk om sterker in mijn leiderschapspositie te kunnen gaan staan. Gedurende zes sessies hebben we vanuit de grote lijn, waar kom ik vandaag, waar sta ik nu en waar ben ik naar op weg steeds meer ingezoomd op dit vraagstuk. Carla heeft een rustige en deskundige aanpak. Daarnaast is ze liefdevol en enthousiast. De sessies waren uitdagend, afwisselend en afgestemd op mijn leerstijl. Naast de fijne samenwerking met Carla heb ik veel geleerd. In een tamelijk kort traject heb ik zaken echt gedegen aangepakt waardoor ik als leidinggevende nu sterk in mijn schoenen sta.

E. Voorsluijs

Voorsluijs Beleid en Strategie

Carla heeft mij een lange periode gecoacht. In de gesprekken hebben wij heel wat (oude) koeien bij de hoorns gevat. Typerend voor Carla’s stijl vond ik dat zij er voor zorgt dat je bij de les blijft, oftewel: dicht bij jezelf, steeds teruggrijpend op de rode draad van de coachvraag en op de zaken die in mijn leven belangrijk zijn. Zij is daarin kordaat en duidelijk, maar zeer doortastend. Carla creëert een welkome en veilige omgeving voor de coaching, waarin het goed toeven is. Daardoor voelden de gesprekken voor mij altijd als een warm bad, ook als we het over lastige of pijnlijke kwesties hadden. Dit, in combinatie met de theoretische context en de leestips die zij geeft, maakt dat de gesprekken mij erg hebben geholpen in het begrijpen van het ‘hoe’ en het ‘waarom’, in relatie tot mijzelf en mijn interactie met anderen.