IKWL
Instituut Kernthema’s in Werk en Leven
Professionele Ontwikkeling Coaching Mentoring Training

Workshop Teamcoaching: High Performing Teams!

Inleiding 

Een belangrijke succesfactor in organisaties is een goede teamsamenwerking. Samenwerken is nooit een vanzelfsprekendheid. Integendeel! Verschillen in achtergrond, kennis, ervaring, positie en belangen van de teamleden belemmeren veel effectiviteit in de samenwerking. Terwijl juist de verschillende inbreng nodig is voor het gewenste resultaat! Voor de teamcoach een belangrijke opdracht te zorgen voor de juiste doelgerichte interactie. Daarbij hoort ook het aanpakken van belemmerende onderstroomthema’s, dilemma’s en disfunctionele interactiepatronen. Wanneer je als teamcoach ook nog oog hebt voor de inzet van de kracht van je professionals, bereik je meer plezier, effectiviteit en lerend vermogen in je team!

Wat levert het je op?

Doelgroep

Leidinggevenden, programma-managers, projectleiders, ketenregisseurs. 

Inhoud

Uitvoering

drs. Carla Schröer, geregistreerd Arbeids- en Organisatie Psycholoog NIP
Ir. Nathalie van der Poel, MBA